MFC De Bogen

Iedereen in de wijk Drielanden weet het zeker. Dit is de gezelligste wijk van Nederland! Te midden van winkels en eetgelegenheden is Multifunctioneel Centrum De Bogen het kloppend hart met basisonderwijs, kinderopvang, een peuterspeelzaal, veel (welzijns- en sport-) activiteiten en fantastische wijkevenementen.

Het MFC aan het Triasplein 11 is goed bereikbaar met de ‘benenwagen’, het openbaar vervoeren de auto. Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Nog geen kennis gemaakt of eens binnen geweest? 

Loop dan gewoon eens keer binnen als u toch in de buurt bent. Spreek één van de beheerders aan en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden. Ongetwijfeld is er ook iets bij dat u aanspreekt. Mist u iets in de wijk of wilt u graag iets kwijt?  Zet het in een mail en stuur dit aan:  info@mfcdebogen.nl . Wij willen graag weten of we nog iets kunnen verbeteren.

Het MFC de Bogen wil gaan veranderen

Het complex de Bogen (aan het Triasplein) huisvest sinds 2011, naast appartementen, organisaties als het MFC, basisschool (Montessori) Het Koraal, het Wijkontmoetingscentrum Drielanden, maar ook twee schoolpleinen en de sporthal Drielanden. Doordat Het Koraal in 2027 gaat verhuizen komt er ruimte vrij en kan het complex heringedeeld worden. Het bestuur MFC de Bogen, die als beheerder van het complex in opdracht van de gemeente Harderwijk optreedt, maakt in samenwerking met de gemeente een tijdsplan om mogelijke aanpassingen in goede banen te leiden.

Als het aan het bestuur van het MFC ligt gaat er de komende periode een heleboel veranderen. Momenteel zorgt het MFC voor de verhuur van ruimten voor maatschappelijke en commerciële initiatieven die de wijkbewoners ten goede komen. Denk hierbij aan initiatieven van de Wijkvereniging, kinderopvang (BSO+ Loofles en SKH), diverse sport/yoga/zumba-groepen, vergaderruimten voor Vve’n, de bridge-, dam-, klaverjasclub of cursussen van Cultuurkust maar ook organisaties die iets willen vertellen over erfrecht of aan andere informatieavonden.

Er komt ruimte vrij in het complex doordat het Montessorionderwijs elders wordt gehuisvest. In overleg met de gemeente heeft het bestuur MFC aangegeven graag te willen beginnen met de planningsvoorbereidingen van haar ideeën.

Natuurlijk moet het college van B&W en de gemeenteraad haar goedkeuring geven aan de uitvoering van de plannen. Vandaar dat een tijdspad wordt gemaakt waarbij in eerste instantie de belangrijkste taak, het inventariseren van de gewenste aanpassingen, zal gaan worden. Eind 2023 zal met de huidige vaste huurders (stakeholders) een brainstormsessie worden gehouden om hun wensen in kaart te brengen. Begin 2024 zal het MFC een wijkonderzoek laten plaatsvinden waarbij alle ideeën en wensen van de wijkbewoners zullen worden geïnventariseerd. Begin april, als de resultaten bekend zijn, zal in overleg met de gemeente worden gekeken naar de mogelijkheden van realisatie van de inbreng.

Eén van de vragen die het bestuur als inbreng van ideeën bezighoudt is waarom in deze kindvriendelijke wijk er weinig, sport, cultuur of kindzorg gerelateerde mogelijkheden zijn. Denk hierbij aan Logopedie, een consultatiebureau of een prikpoli (etc.) maar wellicht ook meer kinderopvang in de zin van voor-, en na-, schoolse opvang, of meer opvang voor BSO+. Maar mogelijk zijn er meer kind gerelateerde behoeften die het bestuur (nog) niet genoeg op het netvlies heeft. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden die in het MFC kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan alle initiatieven die u zou willen ontplooien, maar daar elders niet de ruimte voor kunt vinden (schilder-, muziek-, of andere cursussen). Misschien is behoefte aan de terugkeer van een soort sport/dartscafé.

Hoe dan ook het bestuur MFC de Bogen daagt u graag uit met ideeën te komen als het zover is. Als u als wijkbewoner wordt benaderd, hopen wij op uw medewerking, want met uw inbreng kunnen wij verder. Maar u kunt natuurlijk ook eerder uw wensen kenbaar maken door gewoon contact met ons op te nemen of een mailtje met uw wensen te sturen. Neem een kijkje voor de diverse contactmogelijkheden op onze website: www.mfcdebogen.nl of kom eens langs voor een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens in het MFC de Bogen…..

Martin Geusebroek

Voorzitter Stichting MFC de Bogen

Spreekuur Wijkagent

Elke donderdag tussen 13.00 en 14.00 is er een spreekuur van onze wijkagent in de Bogen (WOC Zorgdat) ook zullen er hier afgevaardigden van Uwoon, Omnia en ZorgDat  aanwezig zijn. Gezamenlijk hopen ze op  zo veel mogelijk vragen van de bewoners uit de wijk Drielanden een antwoord te kunnen geven.

Seniorenweb

De vrijwilligers van Seniorweb Harderwijk zijn er om u wegwijs te maken in de digitale wereld van pc, laptop, tablet en smartphone (Apple en Android).

Wat hebben wij te bieden:

  • We zijn iedere donderdag (m.u.v. de schoolvakanties) met enkele vrijwilligers aanwezig om u te helpen met uw digitale vragen en problemen.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus op maat, waarover u meer informatie kunt vinden op de website: www.seniorweb-harderwijk.nl
  • Hulp bij het installeren van de CoronaCheck app op uw smartphone, waardoor het verplichte bewijs van vaccinatie op uw telefoon staat.

Expositie mandala’s Anneke Wullink

Anneke Wullink uit Ermelo exposeert in het MFC met een deel van haar werk, dit bestaat uit gehaakte en enkele gebreide Mandela’s. Anneke is al van jongs af aan creatief bezig Na de MAVO (met handvaardigheid in het eindexamenpakket) volgde ze de opleiding voor activiteitenbegeleiding en de bibliotheekopleiding. Anneke houdt zich bezig met vrijwilligerswerk bij onder meer de VVV, de bieb en diverse evenementen. Bij welzijn Ermelo begeleidt ze een haak-en breigroep. Naast haar vrijwilligerswerk houdt vult ze haar tijd met handwerken en Tiffany.

Anneke houdt van een uitdaging: als ze iets ziet, probeert ze dat (na) te maken. Het resultaat is altijd anders dan het voorbeeld, ze geeft haar eigen draai aan een werkstuk. Ook de diverse handwerkgroepen op Facebook zijn een inspiratiebron. Anneke leert zichzelf de technieken aan. Ze haalt hiervoor de informatie vooral uit boeken en tijdschriften.

De patronen voor de mandala’s komen uit handwerktijdschriften die ze jarenlang bewaarde en van het internet. De basis voor de mandala’s zijn meestal tafelkleedjes, wat door het gebruik van garen met kleurverloop resulteert in een eigentijds product.

De mandala’s zijn te koop; prijzen in overleg. Voor informatie: annekewullink@gmail.com