MFC De Bogen

Het MFC de Bogen is weer geopend. Dit voor alle activiteiten die vallen binnen de versoepelingen van de overheid. Voor vragen  hierover kunt u terecht bij de coördinator. Over de activiteiten van onze vaste gebruikers Loofles, OBS De Bogen, SKH en Prokino kunt u bij hen zelf terecht. Dit geldt ook voor de activiteiten van de verenigingen en andere instanties die gebruik maken van onze ruimtes.

Iedereen in de wijk Drielanden weet het zeker. Dit is de gezelligste wijk van Nederland! Temidden van winkels en eetgelegenheden is Multifunctioneel Centrum De Bogen het kloppend hart met basisonderwijs, kinderopvang, een peuterspeelzaal, veel (welzijns- en sport-) activiteiten en fantastische wijkevenementen.

Het MFC aan het Triasplein 11 is goed bereikbaar met de ‘benenwagen’, het openbaar vervoeren de auto. Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Nog geen kennis gemaakt of eens binnen geweest? 

Loop dan gewoon eens keer binnen als u toch in de buurt bent. Spreek één van de beheerders aan en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden. Ongetwijfeld is er ook iets bij dat u aanspreekt. Mist u iets in de wijk of wilt u graag iets kwijt?  Zet het in een mail en stuur dit aan:  info@mfcdebogen.nl . Wij willen graag weten of we nog iets kunnen verbeteren.

10 jarig jubileum Stichting MFC de Bogen.

Dit jaar bestaat de stichting MFC de Bogen 10 jaar. Dit willen wij zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren wij op woensdag 22 september 2021 een open dag. Een aantal vaste huurders  zullen dan een workshop organiseren waar een ieder aan deel mag nemen. Ook zullen er een aantal infostands worden ingericht . Uiteraard kunt u ook onze net afgeronde verbouwing komen bezichtigen. (Programma open dag MFC de Bogen)

Verbouwing.

Tijdens de zomervakantie zijn, de begin dit jaar opgestarte, verbouwingen negenoeg afgerond.  Deze verbouwing had naast  een stevige opknapbeurt het doel om de fysieke scheiding tussen het MFC en het OBS te verbeteren, dit vooral voor de veiligheid van de kinderen. Hiernaast zijn alle lampen vervangen door LED-verlichting, er is een werkruimte gemaakt voor de beheerder en twee kleinere ruimtes zijn samengevoegd tot een grote zaal die o.a. uitstekend geschikt is voor yoga en dans.

 

Nieuwe werkruimte van de beheerder

 

   

De balk wordt naar binnen gehesen (links) en de muur is eruit (onder)

 

Voor nog meer foto’s van de verbouwing klik hier

 

Inloopochtend  voor vragen over Autisme.

Vanaf dinsdag 14 September 2021 is mw. Henny Stam van de Nederlandse Vereniging voor Autisme elke 2e dinsdag van de maand weer aanwezig in MFC De Bogen, Triasplein 11, Harderwijk.  Van 10:00 – 11:30 uur kan iedereen vrijblijvend binnenlopen voor informatie, advies en folders. (Aan de achtkant over het schoolplein onder het bord INGANG)  De koffie/thee is gratis. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en de nieuwe gespreksgroep voor partners van iemand met ASS.  Deze laatste start in het najaar. In een veilige omgeving praten over autisme in een relatie.

Info: nvanoordwestveluwe@gmail.com. Tel.: 06-45588598. 

Nieuwsbrief Autisme najaar 2021

28 September 2021:  Thema-avond: Bernike Tellegen,  onderwerp: Autisme als kracht!

Aanmelden:  nvanoordwestveluwe@gmail.com of 06-45588598   €5,= toegang.

We houden ons aan de geldende corona voorschriften.

Spreekuur Wijkagent

Vanaf dit jaar is er elke maand een spreekuur van onze wijkagent Rick van der Kraan in de Bogen ( de Triaszaal) ook zullen er hier afgevaardigden van Uwoon, Omnia en ZorgDat  aanwezig zijn. Gezamenlijk hopen ze op  zo veel mogelijk vragen van de bewoners uit de wijk Drielanden een antwoord te kunnen geven.

Wanneer

Elke derde dinsdag van de oneven maanden tussen 13:30 en  15:30 uur en elke eerste dinsdag van de even maanden tussen 19:00 en 21:00 uur.

Voor deze gelegenheid zal de deur aan de voorzijde  van het gebouw (in de boog) open zijn. Het is verplicht om een mondkapje te dragen.