MFC De Bogen

Het MFC de Bogen is vanaf 24 september weer volledig geopend. U kunt gebruik maken van al onze faciliteiten. Dit inclusief het volledig vernieuwde Crescent.

Iedereen in de wijk Drielanden weet het zeker. Dit is de gezelligste wijk van Nederland! Temidden van winkels en eetgelegenheden is Multifunctioneel Centrum De Bogen het kloppend hart met basisonderwijs, kinderopvang, een peuterspeelzaal, veel (welzijns- en sport-) activiteiten en fantastische wijkevenementen.

Het MFC aan het Triasplein 11 is goed bereikbaar met de ‘benenwagen’, het openbaar vervoeren de auto. Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Nog geen kennis gemaakt of eens binnen geweest? 

Loop dan gewoon eens keer binnen als u toch in de buurt bent. Spreek één van de beheerders aan en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden. Ongetwijfeld is er ook iets bij dat u aanspreekt. Mist u iets in de wijk of wilt u graag iets kwijt?  Zet het in een mail en stuur dit aan:  info@mfcdebogen.nl . Wij willen graag weten of we nog iets kunnen verbeteren.

10 jarig jubileum Stichting MFC de Bogen.

Op woensdag 22 september hebben wij ons 10-jarig jubileum gevierd. Dit met de organisatie van een open dag. Het was een hele mooie dag en de opkomst was ook redelijk. Onze dank aan de verschillende huurders die dit met de organisatie van workshops, open lessen en de inrichting van infostands mede mogelijk gemaakt hebben. Uiteraard ook onze dank aan de beheerders en de coördinator. Met ingang van volgend jaar zullen wij jaarlijks een open dag houden tijdens het Triasfeest.

Verbouwing.

Tijdens de zomervakantie zijn, de begin dit jaar opgestarte, verbouwingen negenoeg afgerond.  Deze verbouwing had naast  een stevige opknapbeurt het doel om de fysieke scheiding tussen het MFC en het OBS te verbeteren, dit vooral voor de veiligheid van de kinderen. Hiernaast zijn alle lampen vervangen door LED-verlichting, er is een werkruimte gemaakt voor de beheerder en twee kleinere ruimtes zijn samengevoegd tot een grote zaal die o.a. uitstekend geschikt is voor yoga en dans.

 

Nieuwe werkruimte van de beheerder

 

 

Voor nog meer foto’s van de verbouwing klik hier

Inloopochtend  voor vragen over Autisme.

Vanaf dinsdag 14 September 2021 is mw. Henny Stam van de Nederlandse Vereniging voor Autisme elke 2e dinsdag van de maand weer aanwezig in MFC De Bogen, Triasplein 11, Harderwijk.  Van 10:00 – 11:30 uur kan iedereen vrijblijvend binnenlopen voor informatie, advies en folders. (Aan de achtkant over het schoolplein onder het bord INGANG)  De koffie/thee is gratis. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en de nieuwe gespreksgroep voor partners van iemand met ASS.  Deze laatste start in het najaar. In een veilige omgeving praten over autisme in een relatie.

Info: nvanoordwestveluwe@gmail.com. Tel.: 06-45588598. 

Nieuwsbrief Autisme najaar 2021

28 September 2021:  Thema-avond: Bernike Tellegen,  onderwerp: Autisme als kracht!

Aanmelden:  nvanoordwestveluwe@gmail.com of 06-45588598   €5,= toegang.

Spreekuur Wijkagent

Vanaf dit jaar is er elke maand een spreekuur van onze wijkagent Rick van der Kraan in de Bogen ( de Triaszaal) ook zullen er hier afgevaardigden van Uwoon, Omnia en ZorgDat  aanwezig zijn. Gezamenlijk hopen ze op  zo veel mogelijk vragen van de bewoners uit de wijk Drielanden een antwoord te kunnen geven.

Wanneer

Elke derde dinsdag van de oneven maanden tussen 13:30 en  15:30 uur en elke eerste dinsdag van de even maanden tussen 19:00 en 21:00 uur.

Voor deze gelegenheid zal de deur aan de voorzijde  van het gebouw (in de boog) open zijn. 

Seniorenweb

De vrijwilligers van Seniorweb Harderwijk zijn er om u wegwijs te maken in de digitale wereld van pc, laptop, tablet en smartphone (Apple en Android).

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn wij de afgelopen anderhalf jaar niet in staat geweest om onze kennis met u te delen, maar daar gaat verandering in komen met ingang van donderdag 7 oktober ’s middags tussen 1400 en 1600 uur in MFC de Bogen aan het Triasplein.

Wat hebben wij te bieden:

  • Vanaf dat moment zijn er iedere donderdag (m.u.v. de schoolvakanties) enkele vrijwilligers aanwezig om u te helpen met uw digitale vragen en problemen.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus op maat, waarover u meer informatie kunt vinden op de website www.seniorweb-harderijk.nl.
  • Hulp bij het installeren van de CoronaCheck app op uw smartphone, waardoor het verplichte bewijs van vaccinatie op uw telefoon staat.